Home / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Keobongdaworldcup2018.com quản lý các dữ liệu liên quan đến người dùng theo quy định của cơ quan quản lý cờ bạc trực tuyến, các luật và các quy định, nghị định có liên quan.

Tất cả các thông tin cá nhân, tài chính sẽ được bảo mật bằng việc sử dụng các công nghệ bảo mật tối tân nhất hiện nay.

Chúng tôi luôn tôn trọng sự bảo mật của tất cả các dữ liệu cá nhân của người dùng và cam kết rằng tất cả các dữ liệu mà chúng tôi thu thập được từ phía người dùng sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hợp pháp của Keobongdaworldcup2018.com và không được chia sẻ với bất cứ bên thứ ba nào ngoại trừ khi pháp luật hoặc các cơ quản lý có thẩm quyền yêu cầu.

Keobongdaworldcup2018.com cam kết chỉ thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ nhằm các mục đích sau:

  • Xác định danh tính người dùng
  • Kiểm tra sự hợp pháp của thông tin
  • Cung cấp các dịch vụ cá cược
  • Sử dụng cho mục đích marketing
  • Gửi các thông tin liên hệ khi cần thiết
  • Cung cấp các chương trình ưu đãi và khuyến mại
  • Tối ưu hóa quyền lợi cho người dùng

Ngoài ra, các thông tin của khách hàng mà chúng tôi thu thập được chỉ được cung cấp cho bên thứ ba chỉ khi thuộc một trong ba trường hợp sau đây:

  • Trong trường hợp nghi ngờ có lừa đảo hoặc hành vi bất hợp pháp
  • Trong trường hợp thông báo tội phạm
  • Theo yêu cầu và đề nghị của chính phủ hoặc các cơ quan pháp lý có thẩm quyền